O нама

Краља Александра I бр.63
11500 Обреновац
011/8725-624
fsobrenovac@gmail.com

ПИБ: 101216689
Матични број: 07061072
Текући рачун: 330-42000269-51