Обављено тестирање судија и делегата ФСО

Успешно је обављена теоретска провера фудбалских судија и делегата.