Fudbal linijski sudija

Организација судија

Фудбалски судија је особа која има пуна овлашћења да спроводи сва фудбалска правила током утакмице за коју је изабран да суди (5. правило). Одлука коју судија донесе током утакмице је коначна и не може је нико поништити, али после завршетка утакмице службена тела могу донети накнадне одлуке и/или казне судијама.

Главном судији помажу двојица помоћних судија и четврти судија. Судије које суде службене међународне утакмице бира Фифин одбор. Овакве процедуре није се потребно држати приликом пријатељских утакмица.