Adresa: Kralja Aleksandra I br.63

Kontakt telefon: 011/ 8725-624

Mail: fudbalskisavezobrenovac@gmail.com

PIB: 101216689

MB: 07061072

TR: 330-42000269-51